Δημοσιεύθηκε την

Κορυφολόγος γάλακτος – Τί πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

πρωτοσέλιδο - Κορυφολόγος γάλακτος - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Τί είναι ο κορυφολόγος γάλακτος? Ποιά είναι η αρχή λειτουργίας του κορυφολόγου γάλακτος? Με ποιό τρόπο διαχωρίζεται το γάλα? Τί σημαίνει αποτελεσματικότητα του κορυφολόγου γάλακτος?

Τί είναι ο κορυφολόγος γάλακτος – Τί είναι η αποκορύφωση του γάλακτος
Εισαγωγή του γάλακτος στον Κορυφολόγο. Τα υψηλής πυκνότητας συστατικά του γάλακτος (πλάσμα του γάλακτος αλλά ακόμα και φερτά υλικά και ακαθαρσίες) θα κινηθούν μακριά από τον άξονα περιστροφής. Δηλαδή, περιφερειακά, στην άκρη του τυμπάνου. Τα λιποσφαίρια, του γάλακτος, θα κινηθούν κοντά στον άξονα (κίτρινη περιοχή). Τα φερτά υλικά (ίζημα) συγκεντρώνονται περιφερειακά στις άκρες των δίσκων περιστροφής. Με το σύστημα αυτοκαθαρισμού, αυτό το ίζημα εκτοξεύεται σε παρακείμενο χώρο. Δείτε την έξοδο της κρέμας, (κίτρινο χρώμα) και την έξοδο του άπαχου γάλακτος, (γαλάζιο χρώμα).

Η αποκορύφωση, του γάλακτος, αποτελεί μια σημαντική διεργασία, κατά την παρασκευή, και την επεξεργασία των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Δείτε: Δείτε γιατί με την αγορά μικρών κορυφολόγων γάλακτος δίνουμε προοπτική στη ζωή μας

Για αιώνες ή και, για χιλιετίες, η αποκορύφωση, του γάλακτος, γίνονταν με φυσικό τρόπο.

Με τον Κορυφολόγο Γάλακτος εγώ μπορώ να τυποποιήσω το γάλα.

Δηλαδή, με την βαρύτητα (φυσική αποκορύφωση).

Ήδη, όμως, από τα τέλη του 19ου αιώνα, η αποκορύφωση, του γάλακτος, πραγματοποιείται με μηχανικό τρόπο, μέσω φυγοκέντρησης.

Τί είναι ο κορυφολόγος γάλακτος

Κορυφολόγοι, (cream separators),

ή αποκορυφωτές,

ή διαχωριστές κρέμας,

ή φυγόκεντροι διαχωριστήρες,

ή γαλακτομηχανές, ονομάζονται τα μηχανήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό του γάλακτος, α) σε κρέμα, και, β) σε άπαχο γάλα

Δείτε το βίντεο: Πώς δουλεύω σωστά τον μικρό κορυφολόγο – Δείτε πώς αποκορυφώνω σωστά το γάλα μου

Τί κάνει, και, με ποιό τρόπο λειτουργεί ο κορυφολόγος γάλακτος
Αποκορυφωτής γάλακτος. Όπως βλέπουμε την φωτογραφία. Αριστερά εξέρχεται το άπαχο γάλα. Δεξιά εξέρχεται η κρέμα γάλακτος.

Αρχικά, το γάλα εισέρχεται στον κορυφολόγο.

Στη συνέχεια, το γάλα περνά από, το κύριο τμήμα, του κορυφολόγου, το οποίο ονομάζεται τύμπανο.

Στο τύμπανο, το γάλα, υποβάλλεται σε φυγοκέντρηση.

Ως αποτέλεσμα, της φυγοκέντρησης, το γάλα θα διαχωρισθεί, σε,

α) κρέμα, και, σε,

β)  άπαχο γάλα.

Ο κορυφολόγος φέρει 2 εξόδους.

Από τη μία έξοδο, εξέρχεται η κρέμα, και, από την άλλη έξοδο, εξέρχεται το άπαχο γάλα.

Ποιά είναι η λειτουργία του τυμπάνου στον κορυφολόγο γάλακτος
Κορυφολόγος γάλακτος - Τί πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι
Γενικά, ο κορυφολόγος γάλακτος είναι ένα, μάλλον, απλό μηχάνημα. Στην ουσία τα περιστρεφόμενα τύμπανα, (δίσκοι), κάνουν όλη την δουλειά. Τα τύμπανα αυτά αποσπώνται καθαρίζονται και στην συνέχεια επανατοποθετούνται στην αρχική τους θέση.

Το τύμπανο, στον κορυφολόγο, αποτελείται από μια σειρά δίσκων.

Οι δίσκοι, στο τύμπανο, έχουν κωνικό σχήμα, και αυτοί είναι τοποθετημένοι, εγκάρσια, στον κατακόρυφο άξονα, ο ένας πάνω στον άλλο.

Οι αποστάσεις, μεταξύ, αυτών, των δίσκων, είναι 0.5 έως 2 mm.

Το συνολικό σχήμα του τυμπάνου είναι κωνικό.

Κάθε δίσκος φέρει 3 οπές.

Οι οπές, αυτές, α) ισαπέχουν μεταξύ τους, και, β) ισαπέχουν και, από τον νοητό κατακόρυφο άξονα περιστροφής.

Αρχικά, το γάλα εισέρχεται στο δοχείο εισόδου.

Στη συνέχεια, το γάλα φθάνει στο τύμπανο.

Το γάλα, στο τύμπανο, περνά μέσα από τις οπές, και εισχωρεί στα διάκενα, τα οποία υπάρχουν, μεταξύ, των δίσκων.

Μέσα, στο τύμπανο, το γάλα υποβάλλεται σε φυγοκέντρηση.

Η φυγόκεντρος δύναμη προέρχεται από, την περιστροφική κίνηση του τυμπάνου.

Αυτή, η φυγόκεντρος δύναμη φθάνει μέχρι τις 150 ή και 200 στροφές ανά δευτερόλεπτο.

Με ποιό τρόπο γίνεται ο διαχωρισμός του γάλακτος μέσα στο περιστρεφόμενο τύμπανο
Το γάλα προχωρά, (ανεβαίνει), από αυτές τις οπές των δίσκων. Σε κάθε δίσκο, προωθείται η περαιτέρω αποκορύφωσή του. Το λίπος, (η κρέμα), θα κινηθεί ανοδικά, ενώ το άπαχο γάλα θα κινηθεί καθοδικά.

Τα λιποσφαίρια, του γάλακτος, επειδή, έχουν μικρότερη πυκνότητα, από την υπόλοιπη φάση του γάλακτος, (δηλαδή από το άπαχο γάλα), θα κατευθυνθούν, προς τον άξονα περιστροφής του τυμπάνου.

Σε αντίθεση, το άπαχο γάλα απομακρύνεται από τον κατακόρυφο άξονα, και κινείται, με κατεύθυνση, προς την περιφέρεια των δίσκων περιστροφής.

Ο ανώτερος δίσκος του τυμπάνου δεν φέρει οπές.

Ως  αποτέλεσμα, η κρέμα αναγκάζεται – από το κέντρο του τυμπάνου – να κινηθεί προς μία έξοδο.

Αυτή είναι η μοναδική έξοδος, η οποία υπάρχει, μεταξύ, του δίσκου, και του εξωτερικού καλύμματος του τυμπάνου.

Το άπαχο γάλα κινείται, με κατεύθυνση, προς τα επάνω, στο χώρο, μεταξύ, του εξωτερικού άκρου των δίσκων, και του καλύμματος του τυμπάνου.

Στη συνέχεια, το άπαχο γάλα φθάνει κάτω από τον ανώτερο δίσκο, και, τελικά, το άπαχο γάλα βγαίνει από την έξοδο του καλύμματος του τυμπάνου.

Δείτε το βίντεο: Έτσι λειτουργεί ο κορυφολόγος γάλακτος – Λύστε τώρα όλες τις απορίες σας!!!

Αποτελεσματικότητα κορυφολόγου ή βαθμός αποκορύφωσης
Εγκάρσια τομή των δίσκων του κορυφολόγου. Το γάλα εισέρχεται από τις οπές διανομής των δίσκων. Το άπαχο γάλα κινείται αριστερά, (περιοχή μπλέ χρώματος). Τα λιποσφαίρια, του γάλακτος, κινούνται δεξιά, (περιοχή κίτρινου χρώματος).

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, τα οποία, εμάς μάς ενδιαφέρουν, είναι, το πόσο λίπος θα περιέχει το άπαχο γάλα.

Δηλαδή, το πόσο ικανός, το πόσο αποτελεσματικός θα είναι αυτός, ο κορυφολόγος.

Γενικά, η αποτελεσματικότητα, του κορυφολόγου, θα εξαρτηθεί από τον σχεδιασμό του κορυφολόγου, από τον ρυθμό ροής του γάλακτος, μέσα σε αυτόν, καθώς, και, από το μέγεθος των λιποσφαιρίων του γάλακτος.

Τα μικρότερα λιποσφαίρια, (μέγεθος κάτω από 1 μm), δεν προλαβαίνουν να κινηθούν ανυψωτικά, και παρασύρονται μαζί με το άπαχο γάλα.

Συνήθως, το άπαχο γάλα, το οποίο εξέρχεται, από τον κορυφολόγο, περιέχει 0.04 με 0.07% λίπος.

Έτσι, εμείς λέμε, ότι, αυτός, ο κορυφολόγος έχει αποτελεσματικότητα 0.04 με 0.07.

Όταν, ο ρυθμός τροφοδοσίας, του γάλακτος, μειώνεται, τότε, μειώνεται και η παροχή, του γάλακτος, μέσα στο περιστρεφόμενο τύμπανο.

Με τον τρόπο, αυτό, δίνεται περισσότερος χρόνος στα λιποσφαίρια, του γάλακτος, ώστε, αυτά, τα λιποσφαίρια, να ανυψωθούν και να κατευθυνθούν προς την έξοδο.

Συνεπώς, η αποτελεσματικότητα ενός κορυφολόγου αυξάνεται, καθώς, ο ρυθμός τροφοδοσίας, με γάλα, αυτού, του κορυφολόγου, μειώνεται.

Τί κάνει ο κορυφολόγος γάλακτος – Ο κορυφολόγος ως καθαριστής γάλακτος

Το νωπό γάλα περιέχει πολλές ξένες ύλες: άχυρο, τρίχες από το ζώο, ακαθαρσίες, κ.α.

Η συνολική ποσότητα, αυτών, των φερτών υλών, ποικίλλει.

Γενικά, όμως, μπορούμε να πούμε ότι, αυτή, η ποσότητα είναι, περίπου, 1 kg/10.000 λίτρα γάλακτος.

Αυτά, τα ανεπιθύμητα υλικά, του νωπού γάλακτος δεν μεταφέρονται ούτε, στο άπαχο γάλα, αλλά, ούτε, και στην κρέμα γάλακτος.

Οι αποκορυφωτές γάλακτος συγκρατούν, αυτά, τα επιζήμια υλικά, και με αυτόν, τον τρόπο,  οι κορυφολόγοι κρατούν το γάλα καθαρό.

Κορυφολόγος γάλακτος - Τί πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι
Το άπαχο γάλα εξέρχεται από μικρές οπές, οι οποίες βρίσκονται στο επάνω μέρος του τυμπάνου. Στην συνέχεια, αυτό, το άπαχο γάλα, θα καταλήξει στον υποκείμενο δίαυλο του τμήματος εξόδου του άπαχου γάλακτος.

Σε κάθε κορυφολόγο, υπάρχει ένας συγκεκριμένος χώρος, στον οποίον, αυτά, τα υλικά συγκεντρώνονται.

Ανάλογα, με το μέγεθος του αποκορυφωτή, ο χώρος, αυτός μπορεί να έχει έναν όγκο, 10 με 20 λίτρα, συνήθως.

Σε παλαιότερους τύπους κορυφολόγων, για την απομάκρυνση, αυτών, των ανεπιθύμητων υλών, έπρεπε, πρώτα, το μηχάνημα να αποσυναρμολογηθεί.

Δείτε το βίντεο: Πώς καθαρίζω σωστά τον κορυφολόγο γάλακτος – Δείτε τι ακριβώς πρέπει να κάνετε

Σήμερα, οι σύγχρονοι κορυφολόγοι γάλακτος διαθέτουν αυτόματο σύστημα αυτοκαθαρισμού.

Αυτό σημαίνει ότι, κατά, τακτά, προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, το ίζημα αποβάλλεται.

Δείτε το video.

Κορυφολόγος Γάλακτος – Τί τύποι αποκορυφωτών γάλακτος υπάρχουν?

Κορυφολόγος γάλακτος - Τί πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι
Στο επάνω μέρος του τυμπάνου υπάρχει μια ειδική βίδα. Εμείς ρυθμίζοντας αυτήν την βίδα μπορούμε να λάβουμε μια κρέμα γάλακτος με την επιθυμητή λιποπεριεκτικότητα.

Οι σύγχρονοι αποκορυφωτές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες.

α) ημιανοικτού τύπου, και,

β) κλειστού τύπου

Μικροί Κορυφολόγοι Γάλακτος και Διαχωριστές Κρέμας – Ποιόν αποκορυφωτή γάλακτος εγώ να αγοράσω?

Ποιόν μικρό κορυφολόγο γάλακτος, εγώ να αγοράσω?

Από, πού, να προμηθευτώ τον μικρό μου κορυφολόγο γάλακτος?

Σίγουρα, ο καθένας μα,ς θέτει διαφορετικά κριτήρια για να κάνει την επιλογή του.

Εμείς, διαθέτουμε μικρούς κορυφολόγους γάλακτος σε, πλήρως, ανταγωνιστικές τιμές.

Επιπλέον, φέρνουμε την παραγγελία, ακριβώς, στην πόρτα σας.

Σας καλούμε να συγκρίνετε τις τιμές μας, με τις τιμές, οποιουδήποτε άλλου προμηθευτή.

Η τεχνογνωσία, η εμπειρία και η αξιοπιστία μας, προβάλλεται και αξιολογείται καθημερινά, από εσάς, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιλέξτε και παραγγείλτε τον Κορυφολόγο Γάλακτος, τον οποίο εσείς επιθυμείτε.

Δείτε ΕΔΩ τους κορυφολόγους, τους οποίους διαθέτουμε.

Δείτε το βίντεο: Αγορά μικρού κορυφολόγου γάλακτος ? Τί θα πρέπει οπωσδήποτε να ξέρω!

Για οποιαδήποτε πληροφορία

Καλέστε μας +30/6977369718

                                 +357/99042377

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Δείτε περισσότερα:

Studies on the creaming phenomenon—I. Masuda, T., and S. Koyama. 1982. Bull. Coll. Agric. Vet. Med., Nihon Univ., Tokyo, Japan. 39:147–155.

Centrifugal separators and milk standardization. Anonymous (2003) In: Dairy processing handbook, 2nd ed., pp. 99–122. Lund: Tetra Pak Processing Systems AB.

Cream products. Walstra P, Wouters JTM, and Guerts TJ (2006) In: Dairy science and technology, 2nd ed., pp. 447–466. Boca Raton, FL: CRC Press.

Plant, Equipment and Utilities: Separators and Centrifuges—Applications in the Dairy Industry. Thom Huppertz. In: Reference Module in Food Science. January 2020. Encyclopedia of Dairy Sciences (Third edition), Pages 389-395.

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments