Δημοσιεύθηκε την Σχολιάστε

Ακρίβεια (Accuracy) και Ανάλυση (Resolution) θερμομέτρου – Είμαι σίγουρος ότι ξέρω τί σημαίνουν?

πρωτοσέλιδο - Ακρίβεια (Accuracy) και Ανάλυση (Resolution) θερμομέτρου – Είμαι σίγουρος ότι ξέρω τί σημαίνουν?

Τί σημαίνει η Ακρίβεια (Accuracy) και τί σημαίνει η Ανάλυση (Resolution) του θερμομέτρου? Τί θα πρέπει οπωσδήποτε εγώ να γνωρίζω?

Η ακρίβεια και η ανάλυση του θερμομέτρου – Η Ακρίβεια (Accuracy) και η Ανάλυση (Resolution), ως παράμετροι, στην χρήση των επιστημονικών οργάνων

Γενικά, εμείς δεν πρέπει να συγχέουμε, την έννοια της Ακρίβειας, (Accuracy), με την έννοια, της Ανάλυσης, (Resolution).

Η Ακρίβεια και η ανάλυση του θερμομέτρου – Τί είναι η Ανάλυση (resolution) του θερμομέτρου?
Ακρίβεια (Accuracy) και Ανάλυση (Resolution) θερμομέτρου – Είμαι σίγουρος ότι ξέρω τί σημαίνουν?
Προσθήκη πυτιάς στο γάλα. Η χρήση, του θερμομέτρου, είναι απαραίτητη στην οικιακή παρασκευή των γαλακτοκομικών προϊόντων. Ακόμα και 0.5°C, θα παίξουν ρόλο, στην πήξη, του γάλακτος. Πόση, όμως, θα πρέπει να είναι η ανάλυση (resolution) του θερμομέτρου μου?

Η χρήση, του θερμομέτρου, είναι απαραίτητη στην οικιακή παρασκευή των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Δείτε: Οικιακή παρασκευή χωρίς θερμόμετρο? Μα,… είναι δυνατόν?

Η ανάλυση, (resolution), σε ένα θερμόμετρο, αλλά, και, γενικότερα, σε ένα επιστημονικό όργανο, αναφέρεται στην ”μικρότερη” τιμή, η οποία εμφανίζεται στην οθόνη του οργάνου.

Ένα θερμόμετρο, το οποίο έχει ανάλυση, (resolution), 0.1°C, σημαίνει ότι, αυτό, το θερμόμετρο θα ”διαβάσει” έως, το κοντινότερο 0.1°C.

Ακρίβεια (Accuracy) και Ανάλυση (Resolution) θερμομέτρου – Είμαι σίγουρος ότι ξέρω τί σημαίνουν?
Παστερίωση του γάλακτος. Πόση θα πρέπει να είναι η ακρίβεια (accuracy), του θερμομέτρου μου?

Για παράδειγμα, 35.8°C.

Ένα θερμόμετρο, το οποίο έχει ανάλυση, (resolution), 1°C, σημαίνει ότι, αυτό, το θερμόμετρο θα ”διαβάσει” έως, το κοντινότερο 1°C.

Ακολούθως, στο προηγούμενο παράδειγμα, η οθόνη, αυτού, του θερμομέτρου θα δείξει 36°C.

Όσο υψηλότερη, είναι η ανάλυση, (resolution), σε ένα θερμόμετρο, τόσο, ”καλύτερα”, θα εμφανίζονται οι τιμές των μετρήσεων.

Αυτό δεν σημαίνει, απαραίτητα, ότι, το θερμόμετρο, το οποίο έχει ανάλυση, (resolution), 0.1°C, θα έχει μεγαλύτερη ακρίβεια, (accuracy), από, εκείνο, το θερμόμετρο, το οποίο έχειμε ανάλυση, (resolution), 1°C.

Ακρίβεια (Accuracy) και Ανάλυση (Resolution) θερμομέτρου – Είμαι σίγουρος ότι ξέρω τί σημαίνουν?
Μέτρηση θερμοκρασίας στο εσωτερικό του τυριού χαλούμι. Συνήθως, τα φορητά ψηφιακά θερμόμετρα έχουν μια ακρίβεια, (accuracy), της τάξης των 0.5°C έως 1°C. Η ακρίβεια (accuracy), αυτή, εμάς, μάς καλύπτει, απόλυτα, στην οικιακή παρασκευή των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, μια υψηλή ανάλυση, (resolution), δημιουργεί υπόνοιες για ένα υψηλότερης ποιότητας όργανο.

Η Ακρίβεια και η ανάλυση του θερμομέτρου – Η Ακρίβεια (Accuracy) και η Ανοχή (Tolerance) του οργάνου

Η έννοια, της ακρίβειας (accuracy), αναφέρεται, στο πόσο ακριβές είναι ένα επιστημονικό όργανο, σε σύγκριση με την τέλεια – ιδανική τιμή.

Ποιά, είναι, όμως, αυτή η τέλεια – ιδανική τιμή?

Ακρίβεια (Accuracy) και Ανάλυση (Resolution) θερμομέτρου – Είμαι σίγουρος ότι ξέρω τί σημαίνουν?
Σε ποιά θερμοκρασία εγώ θα προσθέσω την γιαουρτομαγιά στο γάλα? Σε ποιά θερμοκρασία θα γίνει η επώαση – ζύμωση του γάλακτος ώστε εγώ να φτιάξω ένα επιτυχημένο γιαούρτι? Τί βαθμό ακρίβειας (accuracy) θα πρέπει να έχει το θερμόμετρό μου?

Ας συγκρίνουμε το τελειότερο ρολόι του κόσμου, με, το ηλιακό ρολόι.

Το ηλιακό ρολόι θα εκφράζει, πάντοτε, την τέλεια – ιδανική τιμή.

Όσο μεγαλύτερη ακρίβεια, (accuracy), έχουν τα ρολόγια, τόσο μικρότερη, θα είναι η απόκλιση τους, από την τέλεια – ιδανική τιμή του ηλιακού ρολογιού.

Σε ένα επιστημονικό όργανο, η έννοια της ακρίβειας, (accuracy), συνοδεύεται από, την έννοια της ανοχής, (tolerance).

Εγώ υποβάλλω το γάλα σε υψηλή θερμική επεξεργασία. Από την άλλη μεριά, εγώ δεν θέλω το γάλα να φθάσει σε σημείο βρασμού. Μπορώ άραγε να εμπιστευτώ το θερμόμετρό μου?

Όσο μεγαλύτερη είναι η ακρίβεια, ενός επιστημονικού οργάνου, (accuracy), τόσο μικρότερη θα είναι και η ανοχή, (tolerance), αυτού, του οργάνου.

Φυσικά, δεν υπάρχει όργανο ή συσκευή με ανοχή, (tolerance), ίση με το μηδέν.

Η ανακρίβεια (inaccuracy), λοιπόν, ενός επιστημονικού οργάνου, περιγράφεται με την ανοχή, (tolerance), αυτού, του οργάνου.

Έτσι, λοιπόν, αντί να αναφέρουμε ότι, ένα επιστημονικό όργανο έχει ανακρίβεια, (inaccuracy), ή ανοχή, (tolerance), πχ., 1%, ή ±0.5°C, εμείς λέμε, ότι, το όργανο έχει ακρίβεια, (accuracy), 1%, ή ±0.5°C.

Γυάλινο θερμόμετρο οινοπνεύματος.Τί ακρίβεια και τι ανάλυση, άρα και τι αξιοπιστία, μπορεί να έχει ένα τέτοιο θερμόμετρο?

Η ακρίβεια, (accuracy), ή / και η ανοχή, (tolerance), ενός επιστημονικού οργάνου, οφείλονται σε κατασκευαστικές ατέλειες.

Η Ακρίβεια και η ανάλυση του θερμομέτρου – Η Ακρίβεια (accuracy) του θερμομέτρου

Σε κάποιο θερμόμετρο, μπορεί να αναφέρεται ότι, η ακρίβεια, (accuracy), αυτού, του θερμομέτρου, είναι ±0.5°C.

Αυτό σημαίνει ότι, όταν, εμείς διαβάζουμε στην οθόνη, πχ., 52.1°C, τότε, η τέλεια – ιδανική τιμή είναι, κάπου, ανάμεσα, στους 51.6°C, και στους 52.6°C.

πρωτοσέλιδο - Πώς να καλιμπράρετε το οικιακό θερμόμετρό σας με πολύ απλό τρόπο
Το θερμόμετρο θα πρέπει πρώτα να βαθμονομηθεί – καλιμπραρισθεί. Με ποιό τρόπο γίνεται η βαθμονόμηση του θερμομέτρου στους 0°C?

Επίσης, σε ένα θερμόμετρο, μπορεί να αναφέρεται ότι, η ακρίβεια, (accuracy), αυτού, του θερμομέτρου, είναι ±2%.

Στην περίπτωση, αυτή, βέβαια, στους 50°C, η ακρίβεια, (accuracy), του θερμομέτρου θα είναι ± 1.0°C, αλλά, στους 100°C, η ακρίβεια, (accuracy), θα είναι ± 2.0°C.

Συχνά, μπορεί, να αναφέρεται ότι, η ακρίβεια, (accuracy), ενός θερμομέτρου είναι ±0.5°C, για το θερμοκρασιακό εύρος από, -30° έως 100°C.

Ενώ, για το θερμοκρασιακό εύρος από, 100° έως 250°C, η ακρίβεια, (accuracy), αυτού, του θερμομέτρου είναι ±1.0°C.

Συνήθως, τα φορητά ψηφιακά θερμόμετρα έχουν μια ακρίβεια, (accuracy), της τάξης των 0.5°C έως 1°C.

Με ποιό τρόπο γίνεται η βαθμονόμηση του θερμομέτρου στους 100°C?

Αυτό, το εύρος (0.5°C – 1°C), της ακρίβειας (accuracy), εμάς, μάς καλύπτει, απόλυτα, στην οικιακή παρασκευή των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Καταλαβαίνουμε όλοι, ότι, όσο πιο ακριβές, (accurate), είναι το θερμόμετρο, τόσο υψηλότερη θα είναι και η τιμή αγοράς, αυτού, του θερμομέτρου.

Η Ακρίβεια και η ανάλυση του θερμομέτρου – Ο ρόλος της βαθμονόμησης του θερμομέτρου

Βέβαια, η έννοια της Ακρίβειας και της Ανάλυσης έχουν νόημα, όταν, το θερμόμετρό μας είναι βαθμονομημένο.

Δείτε: Πώς να καλιμπράρετε το οικιακό θερμόμετρο σας με πολύ απλό τρόπο

Δείτε περισσότερα:

Calibration curves for thermistors. Steinhart, J., Hart, S.: Deep-Sea Research, 1968, 15, 479-503

NBS Monograph 174, Thermometer Calibration: A Model for State Calibration Laboratories. NIST, Gaithersburg, MD, 20899.

NIST Technical Note 1265, Guidelines for Realizing the International Temperature Scale of 1990 (ITS- 90). NIST, Gaithersburg, MD, 20899

A structural method of improving digital thermometer accuracy. Measurement Techniques. Grishanov, A. & Dolgov, V. & Krivov, A.. (1989). – MEAS TECH-ENGL TR. 32. 879-882.

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.